Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

HARMONOGRAM DZIENNY:

Przedszkole Językowe

„Europejska Akademia Dziecka”

6.30 - 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań, praca indywidualna

8.30 - 8.50 Zabawy integracyjne z nauczycielem.

8.50 - 9.00 Czynności w łazience, przygotowanie do śniadania.

9.00 - 9.30 Śniadanie.

9.30 - 11.00 Zabawy ruchowe, śpiewanie piosenek, zabawy integracyjne i zespołowe oraz zajęcia według tematyki przewodniej, zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego.

10.50 - 11.00 Czynności w łazience, przygotowanie do drugiego śniadania.

11.00 - 11.30 Drugie śniadanie.

11.30 - 12.50 Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego, spacery, współtworzenie z dziećmi nowych sytuacji edukacyjnych sprzyjających poszerzaniu wiadomości i doświadczeń.

12.50 - 13.00 Czynności w łazience, przygotowanie do obiadu.

13.00 - 13.30 Obiad.

13.30 - 13.50 Czynności w łazience (mycie zębów).

13.50 - 14.20 Zajęcia wyciszające- słuchanie literatury dziecięcej, wierszy, bajek. Słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej.

14.20 - 14.50 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca korekcyjno - kompensacyjna, zabawy inspirowane przez dzieci bądź nauczyciela.

14.50 - 15.00 Czynności w łazience, przygotowanie do podwieczorku.

15.00 - 15.30 Podwieczorek.

15.30 - 17.30 Zabawy według pomysłów dzieci, zachęcanie do zabaw zespołowych.
Praca indywidualna, wyrównawcza. Rozmowy z Rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

053567