Ramowy rozkład dnia

6.45 – 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe według zainteresowań, praca indywidualna

8.30 – 8.50 Zabawy swobodne według własnych pomysłów, czynności w łazience przed śniadaniem.

8.50 – 9.00 Czynności w łazience.

9.00 – 9.30 Śniadanie.

9.30 – 10.00 Czynności higieniczne.

10.00 – 11.00 Zabawa ruchowa, śpiewanie piosenek oraz zajęcia według tematyki przewodniej.

11.00 – 11.30 Drugie śniadanie.

11.30 – 12.50 Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu tygodniowego, spacery, współtworzenie z dziećmi nowych sytuacji edukacyjnych                             sprzyjających poszerzaniu wiadomości i doświadczeń.

12.50 – 13.00 Czynności w łazience, przygotowanie do obiadu.

13.00 – 13.30 Obiad.

13.30 – 14.00 Czynności w łazience (mycie zębów).

14.00 – 14.30 Zajęcia wyciszające- słuchanie literatury dziecięcej, wierszy, bajek. Słuchanie muzyki poważnej, relaksacyjnej.

14.30 – 14.50 Zabawy w kącikach zainteresowań, praca korekcyjno –kompensacyjna, zabawy inspirowane przez dzieci bądź                                                   nauczyciela.

14.50 – 15.00 Czynności w łazience.

15.00 – 15.30 Podwieczorek.

15.30 – 17.00 Zabawy według pomysłów dzieci, zachęcanie do zabaw zespołowych. Praca indywidualna, wyrównawcza.                                                              Rozchodzenie się dzieci.