Kilka słów o nas

W Europejskiej Akademii Dziecka wierzymy w akademicki rozwój dziecka przez całe jego dzieciństwo. Znajduje to odzwierciedlenie w tworzeniu indywidualnych programów wychodzących naprzeciw potrzebom, zdolnościom i zainteresowaniom każdego dziecka, w pomaganiu każdemu dziecku w odkrywaniu i wykorzystaniu jego potencjału i zdolności oraz dalszym ich rozwoju. Jesteśmy świadomi, że najlepiej dzieci uczą się i dorastają w przyjaznym, wspierającym i zrozumiałym dla dziecka środowisku. Naszym głównym celem jest zapewnienie bogatego i stymulującego programu edukacyjnego, z jednoczesnym zachowaniem potrzeb rozwojowych każdego dziecka w Polsce, Europie i na świecie.

Jesteśmy wrażliwi i pełni zrozumienia dla okresu przejściowego i oczywistych problemów istniejących w różnorodnej społeczności, wśród której znajduje się dziecko. Stwarzamy możliwości poznawania różnych kultur, tradycji i rozwijania empatii dla innych ludzi. Propagując tolerancje i szacunek dla innych rozwijamy w naszych dzieciach akceptację różnorodności w społeczności lokalnej, Europie i na świecie. Naszym celem jest zapewnienie dzieciom niezbędnych umiejętności do rozwoju ich wiedzy w przemyślany i odpowiedzialny sposób, co w przyszłości pomoże im wykorzystać ją w sposób kreatywny.

Szacunek do nauki, innych i siebie jest fundamentalny. Jesteśmy przekonani, że proces uczenia zależy od wyzwań, dyscypliny, podejmowania ryzyka, a także krytycznego myślenia realizowanego poprzez właściwie oceniane aktywne uczestnictwo naszych dzieci. Rodzice, nauczyciele i dzieci są partnerami w procesie edukacji i wychowania, a otwarty dialog i wzajemne wsparcie są niezbędne dla wspólnej realizacji wyznaczonych celów.