HARMONOGRAM DZIENNY:

6.30 – 8.30 – przyjmowanie dzieci, indywidualne kontakty z Rodzicami, zabawy dzieci w kącikach zainteresowań, toaleta poranna

8.30 – 9.30 – śniadanie, czynności pielęgnacyjne

9.30 – 10.15 – zabawy i zajęcia dydaktyczne, zajęcia artystyczne,

II śniadanie

10.15 – 11.30 – gimnastyka, aerobik, zabawy w ogrodzie lub sali zabaw,

spacer

11.30 – 12.00 – przygotowanie do posiłku, I część obiadku – Zupka,

czynności pielęgnacyjne, mycie ząbków

12.00 – 14.00 – poobiednia drzemka, zajęcia wyciszające

14.00 – 14.30 – czynności pielęgnacyjne, II część obiadku – drugie danie

14.30 – 15.00 – zabawy ruchowe na sali zabaw, czytanie książeczek,

słuchanie bajek

15.00 – 15.30 – czynności pielęgnacyjne, podwieczorek

15.30 – 17.30 – Zabawy dowolne, odbieranie dzieci ze żłobka,

indywidualny kontakt z Rodzicami

Prosimy o przyprowadzanie dzieci najpóźniej do godz. 9.00