Dokumenty rekrutacyjne

Szanowni Państwo, poniżej dostępne są niezbędne dokumenty, które prosimy wypełnić celem rozpoczęcia procesu rekrutacyjnego dla Państwa dziecka:

  1.  Statut Żłobka – Statut Żłobka
  2.  Umowa o świadczeniu usług w żłobku 2022/2023 – Umowa
  3.  Umowa dla dzieci mieszkających poza obszarem gminy 2021/2022 –Umowa żłobek
  4.  Karta zgłoszenia dziecka – Link
  5.  Deklaracja chęci przyjęcia – Link
  6.  Historia zdrowia dziecka – Link 
  7.  Oświadczenie o numerze pesel – Oświadczenie o nr pesel żł
  8.  Wyprawki –  Wyprawka – Arbuzki       Wyprawka- Ananaski
  9.  Procedury COVID – Procedury_Covid_19 od 5 października
  10.  Oświadczenie COVID – oświadczenie rodziców COVID 19 (3)